Produksjon av CYKLbag

1 av 5

Bærekraft på 3 nivåer - miljø, samfunn og virksomhet

Sørøst Asien er et av de steder i verden hvor mest plast havner i havet. CYKLbag'ene er laget av juiceposer som samles inn på søppelfyllinger i Manila.

Plasten vaskes før det sys til nye produkter. Gjennom den norske hjelpeorganisasjon Ministries without Borders og deres selvhjelpeprogram Livelihood og prosjektet Helping Hands - skaper kvinner på en systue i Cavite sør for Manila seg et levebrød ved bl.a å forvandle juiceposene til CYKLbags.

Prosjektet bidrar til at kvinnene får penger til å sende sine barn på skole og det forhindrer at plast havner i havet. Barna lærer at det lønner seg å sortere og resirkulere søppelet. Ikke bare for pengenes skyld, men for å ta vare på naturen og miljøet.

Dermed bidrar sykkeltaskene ikke bare til å unngå plastforurensning, men på samfunnsnivået gir de også mulighet for bedre liv. Dette gjelder ikke bare i Manila, men også her hos oss, hvor man kan bruke sykkelen mer effektivt. Det er bra for miljøet når bilen kan bli stående, samtidig som det bidrar til bedre helse.